داده های کابل
جنس هادی
جنس عایق
 
تعداد رشته
داده های نصب
تعداد فاز
نوع نصب
 
دماي محيط (°C)
 
مقاومت حرارتي خاك (K.m/W)
 
تعداد سیستم
آرایش
فاصله بین کابل ها
داده های بار
 
افت ولتاژ (%)
 
ولتاژ (V)
 
جريان (A)
 
ضريب توان
 
طول كابل (m)
 
ضریب بار
خروجی
پیشنهاد سیمکو
دانلود
خلاصه
کاتالوگ کابل ولتاژ ضعیف
ظرفیت حمل بار کابل های ولتاز ضعیف
داده های کابل
جنس هادی
مس
جنس عایق
PVC
تعداد رشته
1
داده های نصب
تعدادفاز
یک فاز
نوع نصب
زمین
دمای محیط (°C)
25
مقاومت حرارتي خاك (K.m/W)
1
تعداد سیستم
2
آرایش
تخت
فاصله بین کابل ها (cm)
25 cm
داده های بار
افت ولتاژ (%)
3
ولتاژ (V)
230
جریان (A)
100
ضريب توان
0.85
طول كابل (m)
20
ضریب بار
0.7