جداول مهندسی در صنعت كابل سازی


فرمول هاي مورد نياز

فرمت : pdf حجم :177.8486 KB

نامگذاري كابل فشار قوي

فرمت : pdf حجم :90.73828 KB

نامگذاري كابل فشار ضعيف

فرمت : pdf حجم :90.87988 KB

رنگ بندي كابل مخابراتي

فرمت : pdf حجم :92.06934 KB

رنگ بندي كابل فشار ضعيف

فرمت : pdf حجم :90.83789 KB

جريان اتصال كوتاه هادي

فرمت : pdf حجم :94.17285 KB

حداكثر نيروي كشش مجاز

فرمت : pdf حجم :90.04004 KB

حداقل شعاع خمش مجاز

فرمت : pdf حجم :84.74414 KB

جريان مجاز كابل فشار قوي

فرمت : pdf حجم :67.70898 KB

جريان مجاز كابل فشار متوسط

فرمت : pdf حجم :350.2939 KB

جريان مجاز كابل فشار ضعيف

فرمت : pdf حجم :112.7803 KB

© 2024 تمام حقوق این سایت برای شرکت سیمکو محفوظ است | طراحی شده : شرکت مهیانت شمال